1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 2. – de eigenaar: de eigenaar van de website,
  – gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  – u: de gebruiker (bezoeker) van de website en de pagina´s, al dan niet zijnde een natuurlijke dan wel rechtspersoon;
  – de content: alle op de website/-pagina(´s) aanwezige inhoud;
  – de website/-pagina(´s): iedere webpagina waarin een (hyper)link naar deze disclaimer opgenomen is, met de bedoeling deze disclaimer daarop van toepassing te laten zijn en te laten gelden;
  – schade: directe of indirecte schade van welke aard en hoegenaamd ook.

 3. Het onderstaande is van toepassing op de website en de daaraan gekoppelde pagina´s. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
 4. De eigenaar heeft de inhoud met de grootste zorg samengesteld. De inhoud is niet alleen experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld maar is tevens uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt geen (juridisch of anderszins) advies in. Ondanks deze zorg en aandacht, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom is er geen garantie of waarborg met betrekking tot deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De eigenaar mag de inhoud veranderen of beëindigen, zonder voorafgaande mededeling. Voor de gevolgen van verandering of gebruik is de eigenaar niet aansprakelijk.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of -pagina(´s), of delen daarvan, maken inbreuk op intellectuele rechten of kunnen inbreuk maken op regelgeving met betrekking tot privacy.
 8. Mogelijk dat bepaalde (hyper)links op deze site naar websites leiden welke buiten die van de eigenaar vallen. Deze zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de eigenaar. De eigenaar staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites welke niet door de eigenaar worden onderhouden, wordt afgewezen.
 9. Toestemming tot gedeeltelijk of geheel gebruik van de inhoud is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 10. De eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.